• Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van je gebruiken.
 • Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerci√ęle doeleinden.
 • Je hebt het recht om in te zien hoe we jouw gegevens gebruiken.
 • Je hebt het recht op het volledig wissen van jouw gegevens.
 • Jouw gegevens zijn bij Koning van Engeland goed beschermd.

Wie we zijn

Koning van Engeland valt onder Morfun B.V. en is een besloten vennootschap, gevestigd te Frans van Waesberghestr 71, 4561 AC Hulst. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22045290. We zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken we

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die we van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren.

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, woonplaats en betaalgegevens nodig om deze uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren je bestelling, het kan voorkomen dat we je daarbij ook informeren over mogelijk relevante over speciale aanbiedingen en nieuws in relatie tot activiteiten van de Koning van Engeland.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Om jouw bestelling te beheren zullen we jouw naam, e-mail, e-mailcorrespondentie, aankoopgeschiedenis en facturen tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren.

We vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons ticketsysteem slaan we dan ook jouw naam, e-mail, bestelgeschiedenis en opgestelde orders op. Dit doen we uit een commercieel belang. We zullen deze gegevens na 7 jaar verwijderen, tenzij jij hier eerder een verzoek toe indient.

Voor orders en de financi√ęle administratie verwerken we jouw naam, indien gewenst factuuradres, e-mailadres en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet verwerken. We hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de diensten. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen we deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze diensten, zullen we je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken we voor een optimale uitvoering van de diensten. We zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten toevoegen aan jouw klantendossier en 7 jaar bewaren.

We hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. We gebruiken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. We zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrieven of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. In elke nieuwsbrief die wordt verzonden heb jij de mogelijkheid je uit te schrijven.

Wanneer jij deel uit maakt van onze Facebook community worden jouw social media account en de inhoud van de berichten die jij plaatst zichtbaar. We zullen deze gegevens niet buiten de community opslaan. Wanneer jij beslist uit de community te stappen, worden jouw gegevens verwijderd.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we analytische diensten. We hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We zullen jouw gebruik van onze website tracken met WordPress, Google Analytics en Instagram/Facebook Pixels en zijn aan de bewaartermijnen van WordPress, Google, Facebook, Instagram gebonden. Ze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelen Instagram en Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen we gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang we de Pixel hebben ge√Įnstalleerd. De data die door Instagram en Facebook worden verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

We hebben op onze website social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kunnen we onze berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook en Instagram cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren.

Wanneer jij niet (meer) wilt dat Koning van Engeland cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten of recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken we je naam, eventuele foto, e-mail, eventueel Instagram en Facebook account en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht of recensie worden deze gegevens automatisch zichtbaar. We bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of we ons bericht verwijderen. Recensies over onze diensten bewaren we zo lang deze actueel en relevant is of totdat jij een verzoek doet tot verwijdering en kunnen we, met jouw expliciete toestemming, op onze website plaatsen uit commercieel belang.

Hoe verkrijgen we deze gegevens

Bovenstaande gegevens hebben we van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Doorgifte naar landen buiten de EU

De website wordt gehost bij Interpulse. Gegevens die jij achterlaat op de website worden niet op de servers van Interpulse opgeslagen. Deze gegevens worden doorgestuurd via e-mail naar contact@koningvanengeland.com. Om technische of operationele redenen worden jouw gegevens doorgegeven (naar servers van) aan Koning van Engeland gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten. We werken zo veel mogelijk met Europese partijen en anders in ieder geval met partijen die voldoen aan het zogeheten EU-U.S. Privacy Shield Framework, die veiligheid en privacy hoog in het vaandel hebben staan.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 • Inzage
  Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Koning van Engeland om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging
  Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar
  Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Koning van Engeland, kun jij bezwaar maken.
 • Gegevensoverdracht
  Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen we jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 • Geautomatiseerde verwerking
  Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Koning van Engeland laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
 • Intrekking
  Wanneer we gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we je kunnen leveren. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek per mail sturen. We zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen we jou laten weten waarom we jouw verzoek afwijzen. Koning van Engeland is gerechtigd jouw identiteit te verifi√ęren wanneer jij een verzoek indient.

Wie ontvangen jouw gegevens

We zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van je bestelling of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de diensten worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze diensten en externe adviseurs. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. We verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koning van Engeland kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor jou beschikbaar is of gerechtelijke stappen worden ondernemen wanneer dit wordt verlangd.

Slotbepalingen

We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop we je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen. Als je een klacht hebt over de manier waarop we met je gegevens om gaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.